« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v úseku Troják , Tesák, Rusava, Rajnochovice, Chvalčov - pořádání sportovní akce " 29. ROČNÍK NOVA BIKEMARATON DRÁSAL "

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

detail Tesák Troják
Detail Na Trojáku
detail Rusava
Dodatkové tabulka E13 bude obsahovat text: MIMO VOZIDEL
<br> S PQVOLENÍM POŘADATELE
<br> gLSSVH“
<br> Š co a) _x 03
<br> nuruiulzucTul l—\“
<br> Mana a.r.o.ČSN EN ISO 9001-2001
detail Rajnochovice
Dodatková tabulka E13 bude obsahovat text: MIMO VOZIDEL SPOVOLEMN POŘADATELE
<br> =: CD.<.> A CD CD 0)
<br> "001866
<br> Rajnochovice
<br> (©
<br> konec cesty
<br> DUFHIINÍZHIĚENÍ
<br> Mana s.r.o.ČSN EN ISO 9001-2001
detail Chvalčov
Chv
alčo
<br> v
<br> A
2
2
<br> E
1
3
<br> C
Y
<br> K
L
IS
<br> T
IC
<br> K
Ý
<br> Z
Á
<br> V
O
<br> D
<br> II/437
<br> B
2
0
a
<br> 7
0 B2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
1
Z
2
<br> Chvalčov 29 ročník NOVA BIKEMARATON DRÁSAL
<br> náhradní trasa při nepříznivém počasí
<br> trasa závodu
<br>
7: za Chvalčovem
SDZ-přechodné Drásal 2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
__________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 343/2022 LaLe3
čj.MUBPH 13702/2022
<br>
Oprávněná
úř.osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br>
Tel./fax: XXX XXX XXX
<br>
E-mail: ladislav.lezak@mubph.cz
<br> Datum: 13.06.2022
<br>
<br>
<br> DRÁSAL TEAM HOLEŠOV z.s <.>
IČ: 47935251
Střelnice 208/47
769 01 HOLEŠOV
<br> v zastopupení
<br> Dopravní značení Mana s.r.o.<,>
IČ: 28273699
Květná 1684
769 01 HOLEŠOV
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“),příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – spolku DRÁSAL
TEAM HOLEŠOV z.s <.>,IČ 47935251,sídlo: Střelnice 208/47,769 01 Holešov (dále jen
„DRÁSAL TEAM HOLEŠOV“),zastoupeného na základě plné moci ze dne 01.06.2022
firmou Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 28273699,sídlo: Květná 1684,769 01 Holešov
(dále jen „Dopravní značení Mana s.r.o.“),po projednání s dotčeným orgánem,kterým je
Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,Odbor služby dopravní
policie,J.A.Bati 5637,760 01 Zlín (dále jen „PČR KŘPZL“) a jeho písemném stanovisku
vydaném dne 02.06.2022 pod čj.: KRPZ-62508-2...

Načteno

edesky.cz/d/5444425

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz