« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam NIV
tabVsetín
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Vsetín Pozděchov Pozděchov OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 17289062010 30702 3292080 1728 lesní pozemek Pozděchov 726851,č.1863 12
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Vsetín 786764,č.7671 3753
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Vsetín 786764,č.384 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří Vsetín 786764,č.385/2 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Vsetín 786764,č.384 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří Vsetín 786764,č.385/2 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Vsetín 786764,č.384 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří Vsetín 786764,č.385/2 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Vsetín 786764,č.384 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří Vsetín 786764,č.385/2 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXXX XXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Vsetín 786764,č.384 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXXXX XXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XX zastavěná plocha a nádvoří Vsetín 786764,č.385/2 3998
Vsetín Vsetín Vsetín OFO XXXXXX XXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX XX...
Výzva vlastníkům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
Výzva
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon <,>
vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným <,>
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust.§ 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitých věcí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.§ 1050 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu ust.§ 1045 odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
generální ředitel

Načteno

edesky.cz/d/5443204

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz