« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Veřejná vyhláška oddělení Úřad územního plánování Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Třebíč – návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Smrk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška oddělení Úřad územního plánování Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Třebíč – návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Smrk
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor rozvoje a územního plánování
Oddělení Úřad územního plánování
<br>
Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>./2
Úřední hodiny Bankovní spojení: Tel.: 568 896 100
<br> Po 08:00 – 17:00 hod.Komerční banka,a.s <.>,Třebíč epodatelna@trebic.cz
<br> Út 08:00 – 14:00 hod.Č.ú.: 329711/0100 www.trebic.cz
<br> St 08:00 – 17:00 hod IČ: 00290629 ID datové schránky: 6pub8mc
<br> Čt 08:00 – 14:00 hod.DIČ: CZ00290629
<br> Pá 08:00 – 13:00 hod <.>
<br>
<br>
<br> NAŠE ZN.: ORÚP 47636/22 - SPIS 6786/2022/DvoJ
VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
DATUM: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Městský úřad Třebíč,Odbor rozvoje a územního plánování,oddělení Úřad územního plánování
<br> v souladu s ustanovením § 55 odst.1 za použití § 47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon)
<br> doručuje
<br>
<br> návrh
<br> ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SMRK
<br>
<br>
<br> Dokument vyhodnocuje uplatňování Územního plánu Smrk ve sledovaném období <.>
<br>
<br> Zveřejnění
<br>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Smrk je vystaven k veřejnému nahlédnutí od
<br> 10.06.2022 do 11.07.2022
<br> ➢ na Městském úřadě Třebíč,oddělení Úřad územního plánování (kancelář č.B 314);
<br> ➢ na webové stránce www.trebic.cz (na titulní straně Rozvoj města a územní plán →
<br> Územní plánování → Územně plánovací dokumentace a územní studie obcí ve správním
<br> obvodu ORP Třebíč → Smrk) <.>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br>
<br> Veřejná vyhláška se 15.dnem po vyvěšení považuje za doručenou.Do dalších 15 dnů ode
<br> dne doručení veřejné vyhlášky může u pořizovatele každý uplatnit písemnou připomínku
<br> k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Smrk <.>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: ORÚP 47636/22 - SPIS 6786/2022/DvoJ
<br> Strana 2 (celkem 2)
<br>
<br>
<br>
Pořizovatelem je Městský úřad Třebíč,oddělení Úřad územního...

Načteno

edesky.cz/d/5439688

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz