« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Informace o konání 22. zasedání ZO dne 17. 6. 2022 v 17 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZO 17.6.2022
Informace o konání 22.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Valašská Senice v pátek 17.6.2022 v 17 hodin V sále Obecního úřadu Valašská Senice
<br> Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1
<br> 4) Rozpočtové opatření č.2
<br> 5) Rozpočtové opatření č.3
<br> 6) Závěrečný účet obce Valašská Senice za rok 2021 a Zpráva č.311/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Senice,IČ: 00635774 za rok 2021
<br> 7) Účetní závěrka obce Valašská Senice za rok 2021
<br> 8) Účetní závěrka Mateřské školy Valašská Senice,příspěvkové organizace za rok 2021
<br> 9) Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Valašská Senice za rok 2021
<br> 10) Závěrečný účet SOMV za rok 2021 včetně Zprávy č.388/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV,IČ: 70238880 za rok 2021
<br> 11) Zpráva Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2021
<br> 12) Dodatek č.4 Nájemní smlouvy ze dne 22.10.2004 mezi Obcí Valašská Senice (pronajímatel) a TJ AJAX Valašská Senice,z.s.(nájemce) na pronájem pozemků p.č.3432/2,3432/3,3432/4,3973/2,3973/27,3433,3437/3,3436/2,3415/5,3415/6,3421 a budovy č.p.182 jiná stavba na pozemku p.č.st.586,o výměře 118 m2,zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú.Valašská Senice
<br> 13) Dodatek č.2 ke Smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku pro obec mezi Technickými službami Vsetín,s.r.o <.>,Bobrky 460,755 01 Vsetín a Obcí Valašská Senice
<br> 14) Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání mezi Obcí Valašská Senice (pronajímatel) a Josefem Matyášem,Josefa Valčíka č.p.849,766 01 Valašské Klobouky (nájemce) v areálu koupaliště: prostory v budově č.p.181 na pozemku p.č.st.468 o výměře 96 m2,prostory v budově bez č.p.na pozemku p.č.st.562 o výměře 101 m2,prostory na části parcely p.č.705/1 o výměře 51 m2 v k.ú.Valašská Senice
<br> 15) Dodatek č.1 Nájemní smlouvy ze dne 21.09.2009 mezi Obcí Valašská...

Načteno

edesky.cz/d/5439600

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz