« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 61 ze dne 06.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 61 ze dne 06.06.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 61.schůzi 6.6.2022 následující
<br>
usnesení
<br>
Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
<br> Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
1836/2022 – RM 61
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
1837/2022 – RM 61
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> XXXX/XXXX – RM XX
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
1758/2022-RM 59,1772/2022-RM 59,1787/2022-RM 59,1794/2022-RM 59 <,>
1800/2022-RM 60,1801/2022-RM 60,1802/2022-RM 60,1803/2022-RM 60 <,>
1804/2022-RM 60,1805/2022-RM 60,1807/2022-RM 60,1808/2022-RM 60 <,>
1809/2022-RM 60,1810/2022-RM 60,1812/2022-RM 60,1813/2022-RM 60 <,>
1814/2022-RM 60,1815/2022-RM 60,1816/2022-RM 60,1817/2022-RM 60 <,>
1820/2022-RM 60,1821/2022-RM 60,1822/2022-RM 60,1823/2022-RM 60 <,>
1824/2022-RM 60,1825/2022-RM 60,1826/2022-RM 60,1827/2022-RM 60 <,>
1828/2022-RM 60,1829/2022-RM 60,1830/2022-RM 60,1831/2022-RM 60 <,>
1832/2022-RM 60,1833/2022-RM 60,1834/2022-RM 60,1835/2022-RM 60 <.>
<br>
<br> 2
<br>
1839/2022 – RM 61
<br> Schválení smlouvy o zajištění ubytovací kapacity
<br> RM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění ubytovací kapaci...

Načteno

edesky.cz/d/5437065

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz