« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021
V ' v
<br> Protokol o schvalovánl účetní zaverkv za rok 2021
<br> Identifikace schvalované účetní závěrky:
<br> Účetní závěrka sestavená k 31.12.2021
<br> Za účetní jednotku: Sdružení obcí Hornolidečska,756 12 Horní Lideč 292,IČ 62334743 Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 11.5.2022
<br> Identifikace rozhodujících osob: Valné shromáždění Sdružení obcí Homolidečska ve složení členů k datu: 11.5.2022
<br> Účetní závěrku tvoří: FIN2-12,Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavené k datu 31.12.2021,Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021,Inventarizační zpráva za rok 2021 <.>
<br> Výrok o schválení účetní závěrky: (usnesení VS SOH ze dne 11.5.2022 č.II/2022/8))
<br> VS SOH rozhodlo,že schvalovaná účetní závěrka SOH poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle & 4 Vyhlášky č.220/2013 Sb.věrný & poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace SOH (účetní jednotky) a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 schvaluje <.>
<br> Schválení bez oprav
<br> VS SOH nezjistilo,že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
<br> v souladu s 54 vyhlášky č.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> Vyjádření účetní jednotky k výroku:
<br> Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s 54 vyhlášky č.220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.Účetní jednotka nezatajila před schvalujicim orgánem žádné skutečnosti <.>
<br> Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného & poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> HORNOL 80 756 12 Horní ud
<br> Za účetní jednotku dne 1 1.5-2022 : předseda SOH XXXXX XXXXX
<br> Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky,které využily své právo dle š12 vyhlášky
<br> č.220/2013:
<br> HLASOVÁNÍ k usnesení vs son ě.111202217)
<br> Jméno a přijmení člena VS SOH,volba hlasování:
<br> Francova Lhota
<br> 1.XXXXXXXX XXXXXX
<br> X.Ing.XXX XXXXXXX...
Závěrečný účet a Účetní závěrka za rok 2021
Sdružení obcí Hornolidečska
dobrovolný svazek obcí dle §49 a násl.Zák.č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> Sdružení obcí Hornolidečska na základě § 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v aktuálním znění,oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu <.>
<br> Závěrečný účet SOH za rok 2021
Účetní závěrka SOH za rok 2021
<br> Uvedený dokument je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách SOH – www.hornolidecsko.cz.Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno nahlédnout v kanceláři SOH,Valašská Polanka 300,756 11 Valašská Polanka <.>
<br>
<br>
Dne: 12.5.2022 XXXXXX XXXXXXXXX
Účetní SOH

Načteno

edesky.cz/d/5436555

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz