« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Počet potřebných podpisů na petici – Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Počet potřebných podpisů na petici – Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br> Vaše čj.:
Ze dne:
<br> Naše spis.zn.:
Naše čj.: MU/11888/2022/OSČaŽÚ-VOS
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
Počet a druh příloh v digit.podobě: 0
Spis.znak/skart.režim: 77.3 / S 5
Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kotackova@mesto-lipnik.cz
<br> Datum: 01.06.2022
<br>
<br>
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech
23.a 24.září 2022 Městský úřad Lipník nad Bečvou,jakožto registrační úřad tímto podle ust <.>
§ 21 odst.4 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.o volbách do zastupitelstev obcí“)
zveřejňuje:
<br>
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ
nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:
<br>
<br>
Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zák.o volbách do zastupitelstev
obcí ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1.lednu roku,v němž se konají volby <.>
<br> Příloha k zák.č.491/2001 Sb.:
<br>
Počty podpisů na peticích podle § 21 odst.4
<br>
<br>
Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech
<br> (z počtu obyvatel obce,městské části,městského obvodu,popřípadě
volebního obvodu)
<br> Obec,městská část,městský
obvod,popřípadě volební obvod pro nezávislé kandidáty pro sdružení nezávislých kandidátů
<br> do 500 obyvatel 5 % 7 %
<br> nad 500 do 3000 obyvatel 4 %,nejméně 25 7 %
<br> nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 %,nejméně 120 7 %
<br> nad 10 XXX do XX XXX obyvatel X %,nejméně XXX X %
<br> nad 50 XXX do XXX XXX obyvatel X %,nejméně X XXX 7 %
<br> nad 150 000 obyvatel 0,5 %,nejméně 1 500 7 %
<br> Obec
<br> Min.počet podpisů pro
<br> nezávislého kandidáta
sdružení nezávislých
<br> kandidátů
<br> Lipník nad Bečvou 242 564
<br>
<br>
<br>
Číslo vypoč...

Načteno

edesky.cz/d/5425406


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz