« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Seznam obcí podávajících kandidátní listiny na MěÚ Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam obcí podávajících kandidátní listiny na MěÚ Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br> Vaše čj.:
Ze dne:
<br> Naše spis.zn.:
Naše čj.: MU/11896/2022/OSČaŽÚ-VOS
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
Počet a druh příloh v digit.podobě: 0
Spis.znak/skart.režim: 77.3 / S 5
Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kotackova@mesto-lipnik.cz
<br> Datum: 01.06.2022
<br>
<br> V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech
23.a 24.září 2022 Městský úřad Lipník nad Bečvou,jakožto pověřený obecní úřad,tímto
podle ust.§ 21 odst.2 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
<br> Seznam obcí,ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Lipník
nad Bečvou
<br>
<br> BOHUSLÁVKY
<br> DOLNÍ NĚTČICE
<br> DOLNÍ ÚJEZD
<br> HLINSKO
<br> HORNÍ NĚTČICE
<br> JEZERNICE
<br> KLADNÍKY
<br> LHOTA
<br> LIPNÍK NAD BEČVOU
<br> OSEK NAD BEČVOU
<br> RADOTÍN
<br> SOBĚCHLEBY
<br> TÝN NAD BEČVOU
<br> VESELÍČKO
<br>
<br>
<br> Kandidátní listiny se podávají na Městský úřad Lipník nad Bečvou,Bratrská 358 (budova
ZÁMKU),1.patro,kancelář číslo 222,popř.215 <.>
<br>
<br>
<br>
Kandidátní listiny je možno podávat nejlépe po telefonické domluvě na telefonním čísle
581 722 204,581 722 203 nebo 724 142 363,a to v úředních hodinách Městského úřadu
Lipník nad Bečvou,nejpozději však do úterý 19.XXXXXXXX do XX:XX hodin <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX,DiS <.>,v.r <.>
vedoucí Oddělení správních činností
<br>
<br>
<br>
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou
a současně způsobem umožňující dálkový přístup:
<br>
<br> vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis …………………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/5425405


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz