« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru životního prostředí
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ÚTVAR TAJEMNÍKA
<br>
<br> Požadavky města pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti <,>
kterou má uchazeč o přijetí do pracovního poměru (dále jen „uchazeč“)
vykonávat
<br> ▪ vysokoškolské vzdělání <,>
<br> ▪ orientace v agendě myslivosti,rybářství nebo ochrany zvířat <,>
<br> ▪ zvládání konfliktních situací,psychická odolnost,schopnost jednání s lidmi <,>
<br> ▪ pečlivost a dobrá znalost práce na PC <.>
<br>
<br> Výhody,ke kterým může být ve výběrovém řízení přihlédnuto:
<br> ▪ vzdělání v příslušném oboru <,>
<br> ▪ praxe na obdobné pozici nebo ve veřejné správě <,>
<br> ▪ znalost zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších
předpisů,zákona č.246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání,ve znění
pozdějších předpisů a zákona č.99/2004 Sb.o rybářství,ve znění
pozdějších předpisů nebo zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br>
Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru: fyzická osoba,která je státním
občanem České republiky (či cizí státní příslušník,který má v České republice trvalý
pobyt),která dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná a
ovládá jednací jazyk <.>
<br> Uchazeč doručí písemnou přihlášku v obálce označené „Výběrové řízení –
referent/ka odboru životního prostředí“ na podatelnu městského úřadu nebo na
adresu: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám 137,768 61
Bystřice pod Hostýnem,případně do datové schránky města se zaručeným
elektronickým podpisem,a to nejpozději do 22.06.2022 (včetně) <.>
<br> Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů; k přihlášce se připojí doklady uvedené v § 6 odst.4 téhož zákona
(životopis,výpis z evidence Rejstříku trestů,ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání) <.>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno rovněž na oficiálních
stránkách města v sí...

Načteno

edesky.cz/d/5425398

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz