« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení_přechodná_úprava_provozu_II325_.pdf [0,38 MB]
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
odbor dopravní a správní
<br> oddělení dopravy a s i lničního hospodářství
<br>
<br> Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - O D S / 5 3 4 0 6 - 2 0 2 2 / b ru 1 4 7 9 5 - 2 0 2 2
S p is.a s ka r t.z n a k : 2 8 0.6
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
V a š e č.j.:
<br>
V yř i zu j e : L en ka B rů n o v á,D iS <.>
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 3 5
E - m a i l : b ru n o v a.XXX ka @ m u d k.c z
<br> D a t u m : 0 3.0 6.2 0 2 2
<br>
<br>
<br> STANOVENÍ
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor dopravní a správní,oddělení dopravy a silničního
hospodářství,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákon) a
ustanovení § 77 odst.1 písmene c) zákona a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 12.05.2022 od spol.Dopravní značení Náchod,s.r.o.<,>
IČO 27467040,Vysokov 81,549 12 Vysokov pověřeni plnou mocí od spol.COLAS CZ,a.s <.>,IČO
26177005,Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,DI <,>
Trutnov čj.: KRPH-60753-2/Čj-2022-051006-VJ ze dne 02.06.2022 a ve smyslu ustanovení § 77 odst.5
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> Platnost úpravy:
<br> 1.06.06.– 12.06.2022 silnice č.III/3008 úplná uzavírka - oprava obj.trasy
2.13.06.– 03.07.2022 silnice č.II/325 částečná uzavírka v úseku od křiž.III/3005 po křiž.III/30011
3.04.07.– 21.09.2022 silnice č.II/325 úplná uzavírka od křiž.III/30011 po konec Doubravice
<br>
Nařízená obousměrná objízdná trasa:
<br> 1.úplná uza...
DIO_Doubravice_II_3256u9Qg7.pdf [6,19 MB]
situace s vyznačením místa stavby - OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY PŘED ZAHÁJENÍM REKONSTRUKCE silnice č.II/325 Doubravice
(frézování a pokládka asfaltových vrstev na silnici č.III/300 8,za úplné uzavírky)
<br> ORP Dvůr Králové
nad Labem
<br> ORP Hořice
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> OBSAH:
<br> DATUM:
<br> STUPEŇ:
<br> II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek <,>
2.část (km 17,788 - 18,470 Doubravice)
<br> 05/2022
<br> ZHOTOVITEL:
<br> NÁVRH DIO STAVBY
<br> Královéhradecký kraj
<br> COLAS CZ
<br> 6.6.2022 - 12.6.2022
<br>
<br> OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY (frézování a pokládka asfaltu na silnici č.III/300 8)
- uzavírka silnice č.III/300 8 v km provozního staničení 0,010 - 1,390
- p.p.č.1008,k.ú.Horní Dehtov a p.p.č.319/1,k.ú.Zábřezí
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> OBSAH:
<br> DATUM:
<br> STUPEŇ:
<br> II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek <,>
2.část (km 17,788 - 18,470 Doubravice)
<br> 05/2022
<br> ZHOTOVITEL:
<br> NÁVRH DIO STAVBY
<br> Královéhradecký kraj
<br> COLAS CZ
<br>
<br> ORP Dvůr Králové
nad Labem
<br> ORP Hořice
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> OBSAH:
<br> DATUM:
<br> STUPEŇ:
<br> II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek <,>
2.část (km 17,788 - 18,470 Doubravice)
<br> 05/2022
<br> ZHOTOVITEL:
<br> NÁVRH DIO STAVBY
<br> Královéhradecký kraj
<br> COLAS CZ
<br> Rekonstrukce silnice č.II/325,Doubravice - situace s vyznačením místa stavby
<br> 13.6.2022 - 3.7.2022ETAPA 1,ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
- kyvadlový provoz řízený MSS,pouze pro osobní automobily a linkové autobusy
- tranzitní nákladní doprava vedena po objízdné trase
<br> ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
SILNICE II/325
<br> (kyvadlový provoz)
<br>
<br> Rekonstrukce silnice č.II/325,Doubravice
<br> - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA silnice v km provozního staničení 17,710 - 17,790
- p.p.č.791 a 982/2,k.ú.Doubravice u Dvora Králové
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> OBSAH:
<br> DATUM:
<br> STUPEŇ:
<br> II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek <,>
2.část (km 17,788 - 18,470 Doubravice)
<br> 05/2022
<br> ZHOTOVITEL:
<br> NÁVRH DIO STAVBY
<br> Královéhradecký kraj
<br> CO...

Načteno

edesky.cz/d/5424450

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz