« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 ze dne 9.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 ze dne 9.5.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.20 ze dne 9.5.2022 - Oficiální stránka obce HoroušanyZápis ze zasedání č.20.ze dne 9.5.2022
 
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany,které se konalo dne 9. 5.2022 v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 19:00 hod.do 21:30 hod <.>
Přítomno 7 členů zastupitelstva: Mgr.XXX XXXXXXX,Ing. Karel Petr,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXX
Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
Tajemník: XXXX XXXXXX
Horoušany ČOV – koncesní řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – zadávací dokumentace
Nabídka na zpracování dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova na projekt „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ - PIK Vítek s.r.o <.>,IČO: 26509407
Závěrečný účet obce Horoušany za rok 2021
Účetní závěrka obce Horoušany za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horoušany za rok 2021
Hospodářský výsledek a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Horoušany za rok 2021
Výsledek veřejnosprávní kontroly MŠ Horoušany za I.pololetí roku 2022
Informace k obecnímu plesu a rozhodnutí ohledně výtěžku z akce (dar Člověku v tísni)
Havarijní oprava kabelových rozvodů VO v obci Horoušánky
Informace společnosti Jídelna Popelka,s.r.o <.>,IČO: 27417417,o prodeji stánku potravin na pozemku parc. č. 542/1 v k.ú.Horoušany ve vlastnictví obce,zveřejnění záměru na pronájem pozemku
Oprava prvků na dětském hřišti v Horoušánkách,oprava laviček
Žádost o souhlas k čerpání rezervy z fondu SaR na sanaci a rekultivaci lomu Kamenná Panna - jih v DP Vyšehořovice Kamenná Panna - KERACLAY,a.s <.>,IČO: 29140277
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Výstavba nové mateřské školy,Horoušany – Horoušánky“ – vývoj projektu,odměna za administraci
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavbu skateparku u cyklostezky – vývoj projektu,zadávací dokumentace
Plánovací smlouva pro pozemek parc.č. 536/1 a další v k.ú.Horoušany (MUDr.J.Ř.)
Darování te...

Načteno

edesky.cz/d/5421003

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz