« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Výběr a vrácení správních poplatků občanům Ukrajiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběr a vrácení správních poplatků občanům Ukrajiny
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
<br>
*MDCRX016JD0Y*
<br> Všem obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností
<br> vykonávajícím agendu registrace vozidel
<br> (pouze elektronicky)
<br> Odpověď k č.j.ze dne
<br>
Č.j./Sp.zn./Typ
MD-18718/2022-150/1
MD/18718/2022/150
<br>
<br> Vyřizuje/E-mail/Telefon
Ing.XXXX XXXXXX
ales.cejnar@mdcr.cz
+XXX XXXX XXXXX
<br>
Datum
Praha
01.06.2022
<br> Věc: Výběr a vracení správních poplatků občanům Ukrajiny
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor provozu silničních vozidel informuje,že výběr a vracení
správních poplatků pro osoby pobývající na území ČR v návaznosti na ozbrojený konflikty na
území Ukrajiny,upravuje § 4 zákona č.128/2022 Sb <.>,o opatřeních v oblasti daní v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,účinný od
28.5.2022 takto:
<br> (1) Orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány
právnických osob,pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy,které vyměřují nebo vybírají
správní poplatky podle zákona o správních poplatcích (dále jen „správní úřad“),se zmocňují
k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby,která vstupuje nebo pobývá na území
České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské
federace (dále jen „dotčený poplatník“).Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatek,u kterého
vznikla poplatková povinnost do 31.března 2023 <.>
<br> (2) Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného poplatníka v období ode
dne 24.února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona <,>
hledí se na to jako na upuštění od vybrání správního poplatku na základě zmocnění podle
odstavce 1 <.>
<br> (3) Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi
vybraného v období ode dne 24.února 2022 do dne bezprostředn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz