« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu o odkoupení pozemků v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem a Rychlov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu o odkoupení pozemků v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem a Rychlov
1 / 1
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 189218/2022/525103/He
Spis.značka:
Vyřizuje.: XXXXXXXXXX XXX
Tel.: XXX XXX XXX
ID DS: z49per3
E-mail: e.helmichova@spucr.cz
<br> Datum: 30.05.2022
<br>
<br> Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním
území Bystřice pod Hostýnem,v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem
a v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem z důvodu rozšíření rezervy
státních pozemků podle zákona č.503/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle
zákona č.503/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“),pro tvorbu
rezervy státní půdy v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem,v katastrálním území Hlinsko
pod Hostýnem a v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem <.>
<br> Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu (k darování) pozemky (nebo
i spoluvlastnické podíly) v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem,v katastrálním území
Hlinsko pod Hostýnem a v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem <.>
prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj,Zarámí 88,760 41 Zlín (dále
jen „KPÚ“).KPÚ jednotlivě posoudí,zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou
potřebné pro zabezpečení výkonu působnosti SPÚ,tedy pro tvorbu rezervy státních pozemků
podle zákona o SPÚ <.>
<br> V případě potřebnosti pozemků pro SPÚ objedná KPÚ ocenění takových pozemků formou
znaleckého posudku u znalce obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí,přičemž
kupní cenu pozemku lze sjednat pouze do výše ceny obvyklé podle § 2 odst.1 zákona
č.151/1997 Sb <.>,zákona o oceňování majetku,ve znění pozdějších předpisů,a to včetně
součástí a příslušenství pozemku.Tento postup odpovídá § 3 odst.2 zákona o SPÚ.Náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí v plné výši SPÚ <.>
<br> Zdvořile Vás žádáme o uveřejnění naší informace na vaší úřední desce po dobu 6 měsíc...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz