« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo náměstí Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IDS_náměstí_002
Pod Kaštany
<br> O
b
ch
<br> o
d
n
í
<br> Dolní
<br> N
á
d
ra
<br> žn
í
<br> Masarykovo nám <.>
<br> Čs.brigády
<br> Z4
<br> Z4
<br> B30
<br> Z2
<br> CHODNÍK
UZAVŘEN E13
<br> B30
<br> Z2
<br> C
HOD
<br> NÍK U
ZAV
<br> ŘEN
E13
<br> B30
<br> Z2
<br> CHODNÍK
UZAVŘEN
<br> E13
<br> B30
<br> Z2
<br> C
HODN
<br> ÍK U
ZAVŘ
<br> EN
E13
<br> B30
<br> Z2
<br> CHODNÍK UZAVŘEN E13
<br> MÚ
<br> A
1
5
<br> A
1
5
<br> A15
<br> DZ Z4 při okraji vozovky
<br> stavba oplocena
<br> přístup k nemovitostem zajištěn
<br> E
7
b
<br> E
7
b
<br> min.6m
<br> min.4,5m
<br> Zpracoval:
Obec :Místo :
<br> Žadatel :
<br> Datum :
<br> Prov.: Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz
<br>
E-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> PDZ,ZU a CU chodníku
<br> oprava Masarykova nám.a chodníků
<br> Bystřice pod Hostýnem
<br> 13.5.2022
<br> IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>
<br> XXXXX XXXXX
<br> jednosměrná komunikace
<br> Bystřice pod Hostýnem
<br> II
/4
<br> 3
7
<br>
Stránka 1
SDZ přechodné DZ Mana-IDS-NÁMĚSTÍ_2022_001
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 331/2022 AlVa5
Čj.: MUBPH 12813/2022
Opráv.úřední
osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
Datum: 02.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,IČ 258 69 523,sídlem Albertova
229/21,779 00 Olomouc – Nová Ulice,zastoupená spol.Dopravní značení MANA s.r.o.<,>
IČ 282 73 699,sídlem Květná 1684,769 01 Holešov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na
silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení
pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci,na základě návrhu žadatele – spol.IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s <.>,IČ 258 69 523,sídlem Albertova 229/21,779 00 Olomouc – Nová Ulice <,>
zastoupená na základě plné moci ze dne 20.05.2022 spol.Dopravní značení MANA s.r.o <.>,IČ
282 73 699,sídlem Květná 1684,769 01 Holešov,po projednání s dotčeným orgánem <,>
kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje,územní odbor
Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho písemném stanovisku
vydaném vydané dne 30.05.2022,čj.: KRPZ-62...

Načteno

edesky.cz/d/5419397

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz