« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Návrh Závěrečného účtu SO Lučina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu SO Lučina
Lučina - sdružení obcí
<br>
<br> Chodský Újezd 71
<br> 348 15 Planá
<br> IČO: 68783213
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech
<br> územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br>
Lučina - sdružení obcí
<br>
<br>
Chodský Újezd 71
<br> 348 15 Planá
<br>
<br> IČO: 68783213
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu Lučina - sdružení obcí za rok 2021
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 včetně komentáře
<br> 2) Účelové fondy
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> 4) Údaje o hospodaření s majetkem
<br> 5) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2021
<br> 6) Rozvaha k 31.12.2021
<br> 7) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
<br> 8) Příloha k 31.12.2021
<br> 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> 10) Usnesení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři Obce Chodský Újezd
<br> a je na požádání k nahlédnutí <.>
<br> Potvrzuji,že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
<br> a mají platnost originálu <.>
<br>
<br>
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu Lučina sdružení obcí: XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………
<br>
<br> V Halži dne: 18.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 3 -
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br>
I.Příjmy v Kč Schvál.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost
<br> z toho Příspěvky členských obcí 86 400,00 86 400,00 86 784,00
<br> 6310 Příjmy z finančních operací
<br> Příjmy z úroků 100,00 100,00 48,81
<br> Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 100,00 100,00 0,00
<br> 6409 Ostatní činnost j.n <.>
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům
<br> Převody z rozpočtových účtů 400,00 400,00 0,00
<br> Celkem: 88 000,00 88...

Načteno

edesky.cz/d/5419041


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz