« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Závěrečný účet Mikroregionu Posázavský kruh za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Mikroregionu Posázavský kruh za rok 2021
MIKROREGION POSÁZAVSKÝ KRUH
<br> Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Obsah
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
<br> PŘIJATÉ NEBO POSKYTNUTÉ DOTACE
<br> PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,RR A DSO
<br> ROZVAHA
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
<br>
<br> 3
<br> Plnění rozpočtu dobrovolného svazku obcí
<br>
<br>
Příjmy mikroregionu tvoří příspěvky členů,výdaje byly především na běžný provoz <.>
<br> Hospodaření DSO skončilo ztrátou ve výši 38.018,53 Kč.Přílohou závěrečného účtu je výkaz
<br> pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za období 12/2021 v plném znění,dále rozvaha
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za
<br> měsíc 12/2021 v plném znění a Výkaz zisku a ztráty za období 12/2021 v plném znění.Dále
<br> je přílohou zpráva o výsledku přezkoumání DSO Mikroregion Posázavský kruh za rok 2021 <.>
<br>
Skutečně dosažené příjmy 111.982,15 Kč
<br> Skutečně dosažené výdaje 73.963,62 Kč
<br> Rozdíl -38.018,53 Kč
<br>
<br> Přijaté nebo poskytnuté dotace
<br>
<br>
Mikroregionu Posázavský kruh nebyla poskytnuta v roce 2021 žádná dotace.Dobrovolný
<br> svazek je členem občanského sdružení MAS Lípa pro venkov,kterému dle počtu obyvatel
<br> mikroregionu poskytl příspěvek 49.854 Kč <.>
<br>
<br> Přehled pohledávek a závazků
<br>
<br>
Mikroregion Posázavský kruh neměl k 31.12.2021 evidován ve svém účetnictví žádný
<br> dlouhodobý závazek.Dále k 31.12.2021 Mikroregion Posázavský kruh neeviduje ve svém
<br> účetnictví žádné dlouhodobé pohledávky,ani nepřijal žádnou finanční výpomoc <.>
<br>
<br>
<br>
K 31.12.2021 bylo na běžném účtu 163.556,72 Kč <.>
<br>
Mikroregion nemá zřízeny žádné fondy,ani není zřizovatelem příspěvkové organizace <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ve Zruči nad Sázavou dne 23.5.2022
<br> Zpracovala: XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Název Rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/5417426

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz