« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 23.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 23.5.2022.pdf [0,11 MB]
USNESENÍ : veřejného zasedání zastupitelstva městyse Netvořice konaného dne 23.5.2022
<br> číslo 2
<br> Zastupitelstvo městyse Netvořice na svém veřejném zasedání dne 23.5.2022 přijalo tato usnesení:
<br> Usnesení č.1
<br> ZM schvaluje nahrávání zasedání zastupitelstva dne 23.5.2022 <.>
<br> Usnesení č.2
<br> ZM určuje ověřovateli zápisu a usnesení Pavla Brona a Bc.Miroslava Ceskeho a zapisovatelem Ivanu Fulínovou <.>
<br> Usnesení č.3
<br> ZM schvaluje doplnění bodu — „Bezúplatný převod pozemku parc.č.469/1 V k.ú.Dunávice“,a to jako bod č.10.Ostatní body se číselně posunou <.>
<br> Usnesení č.4
<br> ZM schvaluje doplnění bodu — Podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba stromů u silnic v katastru Netvořice,Všetice,Tuchyně,Maskovice,a to jako bod č.11.Ostatní body se číselně posunou <.>
<br> Usnesení č.5
<br> ZM schvaluje program 2.veřejného zasedání zastupitelstva v roce 2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 28.2.2022 <.>
<br> Strana 1
<br> Usnesení č.6
<br> Zastupitelstvo městyse stanovuje patnáct členů zastupitelstva městyse Netvořice pro volební období 2022 — 2026 <.>
<br> Usnesení č.7
<br> ZM schvaluje Darovací smlouvu spojenou se Smlouvou o zřízení služebnosti užívacího práva podle 5 1283 a násl.Občanského zákoníku s Římskokatolickou farností Týnec nad Sázavou,IČ: 61664502.Veškeré náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu hradí městys Netvořice <.>
<br> Usnesení č.8
<br> ZM pověřuje starostku podpisem Darovací smlouvy spojené se Smlouvou o zřízení služebnosti užívacího práva podle & 1283 a násl.Občanského zákoníku s Římskokatolickou farností Týnec nad Sázavou,IČ: 61664502 <.>
<br> Usnesení č.9
<br> ZM po projednání schvaluje uzavřeni Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru č.0317080459/LCD z 18.5.2017 s českou spořitelnou,a.s <.>
<br> Usnesení č.10
<br> ZM pověřuje starostku podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru č.0317080459/LCD z 18.5.2017 s Českou spořitelnou,a.s <.>
<br> Usnesen...

Načteno

edesky.cz/d/5416634

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz