« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Veřejná vyhláška , opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Rychlovský potok

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška , opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Rychlovský potok
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> SPIS.ZN.: ŽP 154/2022 MiKu
Č.J.: MUBPH 12775/2022
<br> OPR.ÚŘEDNÍ OSOBA: MVDr.XXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: Michaela.Kubejova@
<br> mubph.cz
<br> DATUM: 01.06.2022
<br>
Lesy České republiky,s.p <.>
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
OŘ jižní Morava
Březnická 5659
760 01 Zlín
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí,jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,dále jen vodní zákon,ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád,v souladu
s ustanoveními § 115 a § 66 odst.2 vodního zákona zahájil řízení na základě žádosti,ze dne
01.03.2022 a stanovuje opatření obecné povahy ve věci:
<br>
Záplavového území vodního toku Rychlovský potok (IDVT 10200421)
v km 0,000 – 2,167 včetně vymezení aktivní zóny <,>
<br>
a to na základě návrhu,který podal správce vodního toku:
<br> Lesy České republiky,s.p <.>,Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec
Králové,IČ: 42196451,OŘ jižní Morava,Březnická 5659,760 01 Zlín,v zastoupení
Povodí Moravy,s.p <.>,Dřevařská 11,602 00 Brno,IČ: 70890013
<br>
<br> I.stanovuje záplavové území vodního toku Rychlovský potok
v km 0,000 – 2,167,dle ustanovení § 66 odst.1 vodního zákona pro rozliv
Q5,Q20,Q100 a
<br> II.vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního toku Rychlovský
potok v km 0,000 – 2,167,dle ustanovení § 66 odst.2 vodního zákona <,>
<br>
v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Rychlovského potoka (výkres
A.2.R v měřítku 1...

Načteno

edesky.cz/d/5416507

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz