« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
TAJEMNICE,MÁCOVA 3,621 00 BRNO
<br>
<br>
<br> Tajemnice Úřadu městské části města Brna,Brno – Ivanovice v y h l a š u j e v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa referent stavebního úřadu – poloviční úvazek
<br>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-Ivanovice,Mácova 37/3,621 00 Brno
<br> Pracovní úvazek: poloviční pracovní úvazek na dobu neurčitou
<br> Charakteristika pozice: výkon působnosti obecného stavebního úřadu I.stupně u staveb
realizovaných v územním obvodu městské části Brno – Ivanovice a vodoprávního úřadu a
speciálního stavebního úřadu I.stupně,která podle zákona o vodách přísluší obecním úřadům a
pověřeným obecním úřadům na území městské části Brno – Ivanovice <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10,základní plat plného úvazku v rozmezí
21.260 – 31.240 Kč v závislosti na délce započitatelné praxe,po 3 měsících osobní příplatek) <,>
zaměstnanecké benefity (5 dnů indispozičního volna,příspěvek na stravování ve výši 59 Kč denně
pro ½ úvazku,příspěvek na rekreaci nebo penzijní připojištění ve výši 6.000 Kč ročně pro ½ úvazku
a další výhody) <.>
<br> Termín nástupu: co nejdříve,dle dohody
<br> Požadavky:
<br> • střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví,nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru
stavebnictví,nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním
programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru
<br> • znalost právních předpisů vztahujících se k dané oblasti,zejména:
- zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánová...

Načteno

edesky.cz/d/5415110

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz