« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Program veřejného zasedání ZO Kočov, které se bude konat dne 1.6.2022 od 18:00 hod-

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program zasedání
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat
<br> dne 8.6.2022 od 18 hod.v zasedací místnosti OÚ <.>
<br>
<br> P r o g r a m :
<br> 1.schválení programu
<br> 2.výsledek ověření předchozího zápisu
<br> 3.určení ověřovatelů zápisu
<br> 4.seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření ÚSC za rok 2021
<br> 5.projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu za rok
<br> 2021
<br> 6.schválení Smlouvy o přezkoumání hospodaření ÚSC za rok
<br> 2022
<br> 7.žádost na pronájem části pozemku p.č.2421/1 v k.ú.Kočov
<br> 8.schválení záměru pronájmu částí pozemků v k.ú.Kočov
<br> 9.schválení Dodatku č.11 ke smlouvě č.3017 od společnosti
<br> Ekodepon s.r.o <.>
<br> 10.schválení financování portálu tachovsko.com
<br> 11.žádost o podporu – Centrum Clementas
<br> 12.projednání situace v obecních lesích
<br> 13.různé
<br> 14.diskuze
<br> 15.závěr
<br>
<br> V Kočově dne 1.6.2022
<br>
Vyvěšeno dne: 1.6.2022
<br>
<br> Sejmuto dne: 8.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5414661


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz