« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Pozvánka na valnou hromadu MRVMB červen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na valnou hromadu MRVMB červen 2022
MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO
Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí
IČ 712 199 86
<br>
<br> POZVÁNKA
<br> na
<br> VALNOU HROMADU MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO –
<br> BÍTEŠSKO <,>
<br> která se koná dne 16.6.2022 od 15.00 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE
<br> JUPITER CLUB VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
<br>
PROGRAM:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Ověření usnášeníschopnosti VH,schválení programu VH,volba zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021,Závěrečný účet za rok 2021 <,>
Účetní závěrka za rok 2021
<br> 4.Zpráva Kontrolního výboru za rok 1.pol.r.2022,Zpráva o činnosti Mikroregionu za 1 <.>
pol.r.2022
<br> 5.Schválení rozpočtového opatření č.1/2022
<br> 6.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2026
<br> 7.Schválení převodu kompetencí Valné hromady na Radu MR (dle pracovních materiálů)
<br> 8.Seminář k problematice animace SCLLD pro plánovací období 2023-2027 – lektor
XXXXX XXXXX
<br> X.Informace z MOST Vysočiny (PRV,OPZ,MAP II a XXX III)
<br> XX.Diskuze
<br> XX.Usnesení,závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> předseda MR

Načteno

edesky.cz/d/5413889

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz