« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 2021 MRVMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 2021 MRVMB
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 36525/2022 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko -
<br> Bítešsko
se sídlem Radnická 29,594 13 Velké Meziříčí,IČO: 71219986
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 18.října 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 28.dubna 2022 jako konečné
přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 28.dubna 2022 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Velkomeziříčsko - Bítešsko
<br> Radnická 29
<br> 594 13 Velké Meziříčí
<br>
<br>
Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.Bc.XXXXX XXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br>
<br>
Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXX – předseda DSO
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXX – manažer MR
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX – projektový manažer
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> X
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivý...

Načteno

edesky.cz/d/5413887


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz