« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2022
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.3/2022 ze dne 31.05.2022
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 31.05.2022:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Závěrečný účet obce Smrk za rok 2021“,včetně „Zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2021“,bez výhrad <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo „Účetní závěrku obce Smrk k 31.12.2021“ <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Stanovilo v souladu s ustanoveními § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,že ve dnech 23.a 24.09.2022 bude pro
volební období 2022 – 2026 do Zastupitelstva obce Smrk voleno celkem 7 členů
zastupitelstva <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo „Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 05.04.2007“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a panem Františkem Pařízkem,Přibyslavice 61,675 21 Okříšky <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a fou AGRO PV 7 s.r.o <.>,Ladova 1814/31,Řečkovice,621 00 Brno,IČ: 09797157 <.>
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel se: 0
7.Schválilo „Smlouvu č.2022050 o zajištění distribuce antidot“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a zájmovým sdružením právnických osob ENERGOREGION 2020,Masarykovo nám <.>
104,675 71 Náměšť nad Oslavou,IČ: 47438126 <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Vzalo na vědomí „Zápis z valné hromady“ Svazku obcí pro komunální služby,Hrotovická
<br> 232,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 47438541,ze dne 01.04.2022 <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Schválilo cenovou nabídku fy DOSIP Servis,s.r.o <.>,Krahulov 37,675 21 Okříšky <,>
<br> IČ: 27720713,na instalaci dopravního zrcadla ve výši 11.573 Kč,včetně DPH <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.Schválilo cenovou nabídku fy Stavební firma Hádlík s.r.o <.>,Ant.Dvořáka 214/38 <,>
<br> Podklášteří,674 01 Třebíč,IČ: 26915910,na zařízení kuchyně restaurace ve výši
316.120 Kč,bez DPH <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br>
<br> 2
<br> 11.Vzalo na vědo...

Načteno

edesky.cz/d/5413767

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz