« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2022 dne 31.05.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2022 dne 31.05.2022
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č.3/2022
dne 31.05.2022 v 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Smrk
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Závěrečný účet obce Smrk za rok 2021,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce Smrk za rok 2021
4.Účetní závěrka obce Smrk k 31.12.2021
5.Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Smrk pro volební období 2022–2026
6.Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 05.04.2007 mezi OBCÍ SMRK a panem
<br> Františkem Pařízkem,Přibyslavice 61,675 21 Okříšky
7.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi OBCÍ SMRK a fou AGRO
<br> PV 7 s.r.o <.>,Ladova 1814/31,Řečkovice,621 00 Brno,IČ: 09797157
8.Smlouva o zajištění distribuce antidot mezi OBCÍ SMRK a zájmovým sdružením
<br> právnických osob ENERGOREGION 2020,Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad
Oslavou,IČ: 47438126
<br> 9.Zápis z valné hromady Svazku obcí pro komunální služby,Hrotovická 232,Jejkov <,>
674 01 Třebíč,IČ: 47438541
<br> 10.Cenová nabídka fy DOSIP Servis,s.r.o <.>,Krahulov 37,675 21 Okříšky,IČ: 27720713 <,>
na instalaci dopravního zrcadla
<br> 11.Cenová nabídka fy Stavební firma Hádlík s.r.o <.>,Ant.Dvořáka 214/38,Podklášteří <,>
674 01 Třebíč,IČ: 26915910,na zařízení kuchyně restaurace
<br> 12.Protokol o zkouškách vzorku vody
13.Pronájem rybníka Přibyl
14.Poskytnutí finančního daru panu Vojtěchu Strouhovi,Smrk 63,675 01 Vladislav
15.Různé
16.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/5413765

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz