« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Lipník nad Bečvou
1 / 1
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Blanická 383/1,772 00 Olomouc
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 191821/2022/521103/Mal
Spisová značka: SZ SPU 189090/2022
<br> Vyřizuje.: Malíková Yveta
Tel.: 727957260
ID DS: z49per3
E-mail: y.malikova@spucr.cz
<br> Datum: 30.5.2022
<br>
<br> Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním
území Lipník nad Bečvou z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona
č.503/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle
zákona č.503/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“),pro tvorbu
rezervy státní půdy v katastrálním území Lipník nad Bečvou <.>
<br> Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu (k darování) pozemky (nebo
i spoluvlastnické podíly) v katastrálním území Lipník nad Bečvou prostřednictvím
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj,Blanická 383/1,772 00 Olomouc (dále
jen „KPÚ“).KPÚ jednotlivě posoudí,zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou
potřebné pro zabezpečení výkonu působnosti SPÚ,tedy pro tvorbu rezervy státních
pozemků podle zákona o SPÚ <.>
<br> V případě potřebnosti pozemků pro SPÚ objedná KPÚ ocenění takových pozemků formou
znaleckého posudku u znalce obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí <,>
přičemž kupní cenu pozemku lze sjednat pouze do výše ceny obvyklé podle § 2 odst.1
zákona č.151/1997 Sb <.>,zákona o oceňování majetku,ve znění pozdějších předpisů,a to
včetně součástí a příslušenství pozemku.Tento postup odpovídá § 3 odst.2 zákona o
SPÚ.Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí v plné výši SPÚ <.>
<br> Zdvořile vás žádáme o uveřejnění naší informace na vaší úřední desce po dobu 6 měsíců <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> („otisk úředního razítka“)
<br>
Ing...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz