« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 26. 5. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 26. 5. 2022
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 26.května 2022 od 20,00 hodin
sál Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br> Přítomni: B.Ježek,M.Mašek,J.Muška,P.Fulín,H.Bačíková,I.Kofroňová,M.Hašek,A <.>
<br> Radová
<br>
Omluveni: V.Novák,P.Šach
<br>
Nepřítomni (neomluveni): M.Hruška
<br>
Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: I.Kofroňová
<br> Ověřovatelé zápisu: P.Fulín,J.Muška
<br> Návrhová komise: H.Bačíková,M.Mašek,A.Radová
<br>
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br> Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 8 zastupitelů,starosta konstatoval,že
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 zákona
<br> o obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi
<br> dní,a to 13.května 2022.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na
<br> webových stránkách městyse <.>
<br> Dále starosta na počátku veřejného zasedání konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání
<br> zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 29.března 2022 byl řádně vyvěšen,a nebyly
<br> k němu vzneseny žádné připomínky <.>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br>
Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse na volební období 2022 - 2026
<br> Vyhodnocení výzvy k předložení cenové nabídky – „Vybavení kulturního zařízení
<br> v Maršovicích – stoly“
<br> Vyhodnocení výběrového řízení - „Oprava kulturního sálu Zderadice“
<br> Cenová nabídka 2022 XXXXXX XXXXXXXX a.s <.>
<br> Žádost SDH Zderadice o příspěvek na pořádání okrskové soutěže v hasičském sportu
<br> Žádost ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Benešov o příspěvek na okresní kolo
<br> soutěže pro děti a mládež Zlatá srnčí trofej
<br> Změna hranic mezi katastrálním územím Maršovice u Benešova a katastrálním územím
<br> Strnadice
<br> Projednání účetní závěr...

Načteno

edesky.cz/d/5410498

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz