« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, DSO za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 záv. účtu PMR 2021 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni DSO PMR za rok 2021
IrI Krsiski 'ilad Zpr{v! a.363/2021/EKO o vy6ledku pi€zkoumini hospodaleni oso Podhost nski mikrcBsion,E:6054s7t0 Eo Pdi@(iidt r roro! oi r,!e{rl ve*,rcid6@eMby Mvh 'ddrGidt,adgldi mMdrih,XXXX v Fdid!.m pre!.X uX",s vsud!3u#ds,n!3doG.5M !aod*cFaEaaratFkh,fud,Ezto q& todevEr6bhhEesu G d4h 4sq E hdryi,r{e Krfldid kiherdlh hBd66irdrvF!6 (,D2@'!,y,<,> !y6fury4a nmkElrbituikreotrio vr yrrr! : *! r !( r r.a an b,i.c'r!d ru,@r,hrnb!,I iod roturr.cdrd,ho+d8,!r.hd 6M @ edr oso todbrEky m kolrq b,4 e&i v Nqq.dn o4s6m aaru l!.s*: 6dhD.<.> n oorln l! d!*idw Mi6 ! 6db i{ru l! E rro& BFi6 Fd Hodr L},<.> 6e**kyYHd,EkEr6tiw!}3 smhqopd]ehEgoreEk,{lirem]d*rcuPiFk! z*oi 6 404@ 6b I2 dd r pln,e i eflrt a {d4.rc4d 6.Fudd zikoi.404d6r$rdr r ph 6)nEi6r0ts64 rrr4c 'kbya@*rF& d z*oi c {Mou 5b I,d,r dh d) Fe oFa thlb $dd!i,9h erctuky*6&ii.h m,@.Emory iE M !n ory ! riri,ravdrrn,ils r\*rrn,dam @@ r ueddm ktd k @Fen dc vri d !h a @4i peburcdd o0 Prpek@lh@d|fu1Mffi 6oen*q obt ofi tudanhi *@@ H !h.quopdsbuFili*a*!a3mhso! _}- :J )[t!- r r oedi oso Pd6!n*i m se.i 6brh*i d4Ei brrcd
Příloha č. 1 záv. účtu PMR 2021 Fin(plnění rozpočtu)12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 942 868,00 = 942 868,00
945 407,00 = 945 407,00
986 372,25 = 986 372,25
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
942 868,00 = 942 868,00
945 407,00 = 945 407,00
986 372,25 = 986 372,25
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
1 172 846,00 = 1 172 846,00
1 175 385,00 = 1 175 385,00
<br> 817 937,48 = 817 937,48
r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
<br> 1 172 846,00 = 1 172 846,00
1 175 385,00 = 1 175 385,00
<br> 817 937,48 = 817 937,48
r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
<br> 1 172 846,00 = 1 172 846,00
1 175 385,00 = 1 175 385,00
<br> 817 937,48 = 817 937,48
r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
<br> 229 978,00- = 229 978,00-
229 978,00- = 229 978,00-
168 434,77 = 168 434,77
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
229 978,00 = 229 978,00
229 978,00 = 229 978,00
168 434,77- = 168 434,77-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
229 978,00 = 229 978,00
229 978,00 = 229 978,00
168 434,77- = 168 434,77-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
229 978,00- = 229 978,00-
229 978,00- = 229 978,00-
168 434,77 = 168 434,77
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 11.1.2022
10:24:06
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Podhostýnský MR),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0...
Příloha č. 1 záv. účtu PMR 2021 Fin(plnění rozpočtu)12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 942 868,00 = 942 868,00
945 407,00 = 945 407,00
986 372,25 = 986 372,25
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
942 868,00 = 942 868,00
945 407,00 = 945 407,00
986 372,25 = 986 372,25
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
1 172 846,00 = 1 172 846,00
1 175 385,00 = 1 175 385,00
<br> 817 937,48 = 817 937,48
r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
<br> 1 172 846,00 = 1 172 846,00
1 175 385,00 = 1 175 385,00
<br> 817 937,48 = 817 937,48
r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
<br> 1 172 846,00 = 1 172 846,00
1 175 385,00 = 1 175 385,00
<br> 817 937,48 = 817 937,48
r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
<br> 229 978,00- = 229 978,00-
229 978,00- = 229 978,00-
168 434,77 = 168 434,77
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
229 978,00 = 229 978,00
229 978,00 = 229 978,00
168 434,77- = 168 434,77-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
229 978,00 = 229 978,00
229 978,00 = 229 978,00
168 434,77- = 168 434,77-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
229 978,00- = 229 978,00-
229 978,00- = 229 978,00-
168 434,77 = 168 434,77
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 11.1.2022
10:24:06
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Podhostýnský MR),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0...

Načteno

edesky.cz/d/5410324

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz