« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna Odbor dopravy B ' R | N | O |
<br> Č.J.: MMBi0255211i20221GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX SP.ZN-i 5400/0DiMMB/0255211i2022í2 TELE-MAIL: 542 174 612 ijeklova.gabriela©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno- město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Poiicie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-92245-2IČJ-2022-0602D|,v kontextu č.j.: KRPB—145686-1iČJ—2021-0602Dl,ze dne 29.04.2022 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — silnici Slli'380 ul.Sokolnická a místních komunikacích ul.Dvorecká,Myslivecká a Střížova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu stavebního záboru na ul.Dvorecká pro realizaci nástavby a rekonstrukci rodinného domu Sokolnická 21 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 30.05.2022 — nejdéle do 27.05.2023 (uzavírka (viz č.přílohy ll) bude realizována v období 20.07.2022 — 26.07.2022).Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/5408598

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz