« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
- c " istrát města Brna B B N O
<br> ŽŠ bor dopravy
<br> ; _
<br> ('.a
<br> G MMB/0200430/2022/GJE VYŘ!ZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX ;; SP.ZN.: 5400/0D/MMB/O200430/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 /jeklova.gabriela©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Ot VYVěŠeno dne" 25 "N' 2022 ::.<.> -13:3 “T MĚSTA BRNA da Copa/few d'bor dopravy e,ab)/„á._ Uničova &? jia - lic,/„005 Sejmuto dne:,601 67 BRNO "a.<.> 2 [ -cc7- „ ' 022.Razítko a podpis orgánu,který potvrzuj věšeni a sejmutí z úřední de podpis
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dálejen „OD MM "),jako věcně a místně slušný orgán státní správy podle % 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.8 zákona č.361/2000.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený organ podle ustanovení š 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-66629—2/ČJ-2022-0602Dl,ze dne 28.03.2022,na základě žádosti žadatele:
<br> S/GNEX,spo/.s r.o <.>,se sídlem Ho/zova 138,627 00 Brno,/Č: 499 71 344 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích -— místních komunikacích ul.Farského,Karkulínova,Vítězná a Přichystalova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace generální opravy veřejného osvětlení na ul.Farského,Karkulínova,Vítězná <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 02.05.2022 — 31.07.2022.Skutečný termin bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Přechodná dopravní značení (dále jen „PDF) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle 519a odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních...

Načteno

edesky.cz/d/5408596

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz