« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva (6.6.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva (6.6.2022)
OBEC LICHOCEVES
<br> Lichoceves čp.20,252 64 Velké Přílepy tel.220 930 556,725 021 466,e—mail obec©lichoceves.cz
<br> POZVÁNKA na 19.zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 6.června 2022 od 19:151 V úřadovně Obecního úřadu
<br> Návrh programu:
<br> 1.2.3 <.>
<br> 10 <.>
<br> Schválení zprávy o inventarizaci majetku obce Lichoceves k 3 l.prosinci 2021; Schválení účetní závěrky obce Lichoceves za rok 2021;
<br> Projednání návrhu Závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2021 vč.Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2021 odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje;
<br> Projednání návrhu Závěrečného účtu svazku obcí Od Okoře k Vltavě za rok 202l vč.Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Od Okoře k Vltavě za rok 2021 odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje;
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2021 a hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice;
<br> Projednání přijetí darů na humanitární pomoc uprchlíkům a komunitní akce;
<br> Schválení přidělení veřejného zakázky malého rozsahu vrežimu dle 563 odst.3 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek;
<br> Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem,zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Českou republikou,zastoupenou Státním pozemkovým úřadem (veřejné osvětlení na k.ú.Noutonice);
<br> Projednání rozpočtových opatření; Projednání obecně závazné vyhlášky obce Lichoceves,kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy <.>
<br> / :
<br> XXXX XXXXXXX \ starostka obce “XX
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 29.5.2022 Sejmuto z úřední desky:
<br> 1 Termín dle jízdního řádu autobusu 350 (odjezd z Noutonic v 19:09,příjezd do Lichocevsi 19: 13) <.>

Načteno

edesky.cz/d/5406016

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz