« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027 – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027 – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 23.května 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/710/1966
<br> Vyřizuje: Ing.Tenglerová
<br> Tel.: 267 122 073
<br> E-mail: Nikola.Tenglerova@mzp.cz
<br>
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br> „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu
<br> koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10f odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
<br> (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“) zasíláme informaci o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků
<br> Váhu 2021 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
<br> (dále také „návrh koncepce“),jehož zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení § 10e
<br> zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
<br> neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do návrhu
<br> koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může Ministerstvu
<br> životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,zaslat
<br> své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
<br> o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje.Doba zveřejnění návrhu koncepce
<br> je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o zaslání
<br> vyrozumění o dni zveřejnění informace na úřední desce v nejkratším možném termínu <.>
<br> Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: Nikola.Tenglerova@mzp.cz <.>
<br> Dotčené územní samosprávn...

Načteno

edesky.cz/d/5403276


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz