« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 26.05.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-16283/2022-930/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-16283_2022-930_4.pdf
TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> 04/2022
<br> RDS
<br> A4
<br> 01
Hviezdoslavova 1191/55a,627 00,Brno
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> Mob.: +420725994691
<br> Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> DÁLNICE D35
<br> OPRAVA MOSTŮ D35-117.<.> 1,2
<br> 1:1500
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-16283/2022-930/4 <.>
<br>
<br>
ZLINMARK DZ s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1191/55A,Slatina,627 00 Brno
<br> Technická zpráva 1
<br>
1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 1.1.Stavba
Název stavby: DÁLNICE D35
Stavební činnost Oprava mostů D35‐117.<.> 1,2
Předmět dokumentace: RDS
<br> 1.2.Investor stavby
Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa investora: Stavbu zajišťuje: správa Olomouc
<br> Wolkerova 951,Nová Ulice,779 00 Olomouc
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
<br> 1.3.Zhotovitel dokumentace
Název: ZLINMARK DZ s.r.o.<,>
Adresa: Hviezdoslavova 1191/55A,Slatina,627 00 Brno <,>
<br> IČO : 04262701
<br> 1.4.Stupeň dokumentace
Realizační dokumentace stavby
<br>
<br> 2.ÚVOD
<br> 2.1.Všeobecně
<br> Bude se o kompletní rekonstrukci levého mostu SO 202 – Most ev.č.D35‐117.<.> 2
<br> 2.1.Použité podklady
• Zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích
<br> • Zákon č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> • Vyhláška Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích (účinnost od 1.1.2016)
<br> • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
<br> • ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení
<br> • ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,Část 1: Stálé dopravní značky,včetně platné národní přílohy
<br> • TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> • TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
<br> • TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného do...
MD-16283_2022-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *MDCRX016GESY*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-16283/2022-930/4
MD/16283/2022/930 RD
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO 042 62 701 <,>
se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno (dále jen „žadatel“),doručeného dne 6.5.2022 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-90691-2/OBP-2022 ze dne 13.5.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D35 v souvislosti s akcemi „Dálnice D35 – oprava mostů D35-117.<.> 1,2“ <.>
<br> Termín: 4.6.–1.11.2022,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Dálnice D35 –
oprava mostů D35-117.<.> 1,2“ (ZLINMARK DZ s.r.o <.>,04/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 je kompletní rekonstrukce
levého mostu SO 202 – most ev...

Načteno

edesky.cz/d/5400788

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz