« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Záměr prodloužení pronájmu garáže na pozemku parc.č. 552/2 v k.ú. Netvořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodloužení pronájmu garáže na pozemku parc.č. 552_2 v k.ú. Netvořice.pdf [0,10 MB]
ZÁMĚR MĚSTYSE
<br> NETVOŘICE
<br> Městys Netvořice v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr změnit smlouvu o pronájmu uzavřenou dne
21.4.2016 na pronájem garáže na pozemku p.č.552/2 v k.ú <.>
Netvořice <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy (resp.dodatkem o prodloužení
smlouvy) by mělo dojít k úpravě doby nájmu,resp.prodloužení
<br> doby nájmu do 30.4.2024 <.>
<br>
Záměr bude uveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Úřad městyse
<br> Netvořice do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce městyse <.>
<br>
<br> V Netvořicích: 26.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX – starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 26.5.2022
<br>
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5400576

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz