« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.c.77 v k.ú. Netvořice o výměře 55 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.c.77 v k.ú. Netvořice o výměře 55 m2.pdf [0,10 MB]
ZÁMĚR MĚSTYSE
<br> NETVOŘICE
<br> Městys Netvořice v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr změnit smlouvu o dočasném užívání veřejného
prostranství uzavřenou dne 23.3.2005 na pronájem části
<br> pozemku p.č.77 v k.ú.Netvořice o výměře 55 m2.Pozemek je
zapsaný na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
<br> pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov
<br> Změnou nájemní smlouvy (resp.dohodou o prodloužení smlouvy)
by mělo dojít k úpravě doby nájmu,resp.prodloužení doby nájmu
<br> od 1.7.2022 do 31.12.2022 <.>
<br>
<br>
Záměr bude uveřejněn na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Úřad městyse
<br> Netvořice do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce městyse <.>
<br>
<br>
<br> V Netvořicích: 26.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX – starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 26.5.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5400575

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz