« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 26. 5. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 26. 5. 2022
Starosta městyse Maršovice svolává podle § 103 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,O obcích
<br>
<br> Veřejné zasedání
<br>
zastupitelstva městyse Maršovice,které se bude konat
<br>
26.května 2022 od 20,00 hodin přísálí Na Radnici Maršovice
<br>
<br>
Navrhovaný program:
<br>
Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Maršovice na volební období 2022 - 2026
<br> Vyhodnocení výzvy k předložení cenové nabídky – „Vybavení kulturního zařízení v Maršovicích – stoly“
<br> Vyhodnocení výběrového řízení - „Oprava kulturního sálu Zderadice“
<br> Cenová nabídka 2022 XXXXXX XXXXXXXX a.s <.>
<br> Žádost SDH Zderadice o příspěvek na pořádání okrskové soutěže v požárním sportu
<br> Žádost ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Benešov o příspěvek na okresní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatá srnčí trofej
<br> Závěrečný účet DSO BENE-BUS za rok 2021,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Maršovice a jejího zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021
<br> Projednání účetní závěrky městyse Maršovice za rok 2021
<br> Projednání Závěrečného účtu městyse Maršovice a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Maršovice za rok 2021
<br> Rozpočtové opatření
<br> Ostatní,Diskuse,Závěr
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Mgr.XXXXXXX XXXXX,starosta městyse Maršovice
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Mgr.XXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5400573

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz