« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Závazné stanovisko EIA k záměru OC Kaufland Lysá nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 979 bartosova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 02.05.2022
<br> Dle rozdělovníku Číslo jednací: 051557/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_153591/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/BA
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
<br> ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> (dále jen „závazné stanovisko“)
<br>
<br> podle ustanovení § 9a zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br>
<br> Povinné údaje
<br> Název záměru: „OC Kaufland Lysá nad Labem“
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu:
<br> Kategorie II,bod 110: „Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou
<br> plochou od stanoveného limitu 6 tis.m2.“
<br> Umístění záměru: kraj: Středočeský
<br> obec: Lysá nad Labem
<br> k.ú.: Lysá nad Labem
<br> parc.č.: 511/5,511/60,511/59
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem záměru je výstavba maloobchodní prodejny potravin včetně doplňkového nepotravinového
<br> zboží,případně služeb.Součástí jsou doplňující odborné prodejny koncesionářů.Jedná se o přízemní
<br> stavbu s administrativní nadstavbou.V přízemí bude umístěna prodejní a skladovací část včetně
<br> technického zázemí,první patro bude vyhrazeno pro sociální zázemí zaměstnanců a kanceláře vedení
<br> obchodu.V rámci záměru bude vybudováno prodejní centrum s veškerým potřebným zázemím
<br> (technickým,skladovým,sociálním apod.),včetně parkovacích míst pro zákazníky a pracovníky <.>
<br> Kapacita záměru:
<br>  Plochy dotčeny záměrem celkem 17 633 m2
<br>  Zastavěné plochy 5 160,9 m2
<br>  Zpevněné plochy 8 926,2 m2
<br>  Zeleň 3 545,9 m2
<br>  Prodejní plocha: 2 941,1 m²
<br>  Nájemní plocha / koncesionáři: ~204,0 m²
<br>  Počet zaměstnanců max.99 osob
<br>
<br> strana 2 / 25
<br>  Počet pracovních směn 2 ...

Načteno

edesky.cz/d/5399787

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz