« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Rozpočtové opatření č. 3 SVK Žďársko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3 SVK Žďársko
Svaz vodovodů a kanalizací Ždiársko,Vodárenská 2,Žďár nad Sázavou IC: 43333513 Zaps.č.j.Reg.8/93 OkU Zďár nad Sázavou
<br> Rozpočtové opatření č.3 schváleno předsednictvem dne 19.5.2022
<br> Příj my:
<br> Pol.4213 — inv.přijaté transfery ze státních fondů
<br> Dotace Odkanalízování obce Vídeň UZ 90992 389637185 Vrácení dotace — Doplnění tech.a int.úpravny vody Vír UZ 90992 — 5.000.000,00
<br> Pol.4221 — přijaté transfery na investice
<br> Měřín — RV pod Dálnicí 952.022,00 Příimv celkem - 151.600,15 Výdaje:
<br> Par.2310
<br> Pol.612lf Doplnění tech.a int.úpravny vody Vír UZ 90992 — 5.000.000,00 XXX.XXXX _ Budovy,XXXX a stavby XXXXXXXXX Výdaje celkem - XXX.XXX,15 Schválený rozpočet valnou hromadou dne 16.12.2021 325.210.400,00 frozesláno obcím ke zveřejnění dne 21.12.2021/
<br> Rozpočtové opatření č.1 18.215.159,21 frozesláno obcím ke zveřejnění dne 4.4.2022/
<br> Rozpočtové opatření č.2 28.687.100,00 /rozesláno obcím ke zveřejnění dne 29.4.2022/
<br> Rozpočtové opatření č.3,- 151.600,15 Celkem 371.961.059,06
<br> Svaz vodoyodů a kanalizací © Zďársko : j " Vodárenská “z" 591 01 Zďár nad Sázavou
<br> ',(,„_ %,jažíóíe.Áit ! paf// Žďár nad Sázavou 19.5.2022 Zpracovala: Chalupová ] <.>
<br> Rozpočtové opatření č.3 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarskocz v záložce Dokumenty.Uvedený dokument je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko,Vodárenská 2,591 01 Zďár nad Sázavou <.>

Načteno

edesky.cz/d/5397874


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz