« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 2021
Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.8.4 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> 3719 XXXX XXXXXX Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 000 000,000,00 0,00 0,00
3722 XXXX XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 700 000,00100 000,00 100 000,00 3 248,00
6310 XXXX XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 4 000,004 000,00 4 000,00 458,37
6330 XXXX XXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech 4 000,000,00 4 000,00 7 000,00
<br> Příjmy CELKEM: 104 000,00 108 000,00 10 706,37 1 708 000,00
<br> 1/3
<br>
<br> Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.8.4 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> 3722 XXXX XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 376 000,00374 800,00 398 251,20 310 672,22
3726 XXXX XXXXXX Využívání a zneškodňování ostatních 1 322 000,00800 000,00 978 911,00 978 911,00
6310 XXXX XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 6 000,006 000,00 6 000,00 5 166,70
6330 XXXX XXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech 4 000,000,00 4 000,00 7 000,00
<br> Výdaje CELKEM: 1 180 800,00 1 387 162,20 1 301 749,92 1 708 000,00
<br> 2/3
<br>
<br> Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.8.4 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Financování
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> 8XXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ 0,001 076 800,00 1 279 162,20 1 291 043,55
<br> Financování CELKEM: 1 076 800,00 1 279 162,20 1 291 043,55 0,00
<br> Poznámka
Rozpočet svazku obcí NY-KO na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na www.ny-ko.cz v sekci úřední deska od 18.12.2020 a pevné úřední
desce členských obcí od 18.12.2020...

Načteno

edesky.cz/d/5397565


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz