« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 25.05.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-17869/2022-930/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-17869_2022-930_2.pdf
Praha
<br> - Havarijní oprava silnice II/101 Břežanské údolí -
- Rekonstrukce Barrandovského mostu -
<br> - Stavba č.0050 - TV Slivenec,výstavba komunikací -
- Zkapacitnění žel.trati Smíchov Černošice -
<br> 24/05/2022
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> VYPRACOVAL: REGION:
<br> OBVOD:
<br> OBJEDNATEL
DIO:
<br> DATUM: STUPEŇ:
<br> ZAKÁZKA Č.:AKCE:
<br> OBJEKT:
<br> Praha
<br> Dopravní značení a opatření
<br> DIR
<br> XXXXX XXXX
<br> PROZNAK Praha s.r.o <.>
<br> dopravní opatření
Pikovická 244/17,Praha 4,147 00
tel + fax : 2 444 66 444
www.proznak.cz
e-mail: projekt@proznak.cz
projekce: hanus@proznak.cz
<br> 190050 / 210050
210566 / 220050
<br> D0 - MÚK Písnice
Úprava stávajícího
<br> provizorního DZ
<br> INVESTOR:
<br> Porr a.s <.>,Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10 <,>
<br> ČÁST:
<br> Hlavní město Praha,Mariánské náměstí 2/2,Praha 1
<br> SCHVÁLIL:
<br> ŠDV PRO SOUBĚH AKCÍ
<br> km 4,861
<br> 8080
km 4,650
<br> B20a
<br> 3,5 t B4 (3,5
<br> D.BŘEŽANY IS11b
„D.BŘEŽANY” (A)
<br> Legenda:
<br> stávající trvalé DZ
<br> stávající přechodné DZ
<br> nové přechodné DZ
<br> 80
<br> 3,5 t
<br> 50
<br> 70
<br> Zakrýt P4
<br> P6
<br> B
2
0
a
<br> B
20
<br> a
<br> 50
B
<br> 20a
<br> 70
B
<br> 20a
<br> STOP-100 m P
4E
<br> 3b
„S
<br> TO
P
<br> 100
m
”
<br> 50
B
<br> 20a Z5 á 5 m
<br> Z5 á 5 m
<br> D
1
<br> D
5
<br> D.Břežany
<br> Písnice
<br> zdenek.kymr
Čára
<br> zdenek.kymr
Čára
<br> zdenek.kymr
Popisek
dopravní zařízení č.Z 5a a Z 5b umístit na vodicí prahy
<br> zdenek.kymr
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu příloha k MD-17869/2022-930/2
md-17869_2022-930_2.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX016FSW1*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-17869/2022-930/2
<br> MD/17869/2022/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a),§ 77 odst.4 a § 124 odst.2 písm.b)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti PROZNAK Praha,s.r.o <.>,IČO 27166392,se sídlem
Pikovická 244/17,147 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“),doručeného dne 24.5.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu <,>
<br> kterou se mění přechodná úprava provozu na dálnici D0 stanovená opatřením obecné povahy
Ministerstva dopravy č.j.MD-13052/2022-930/4 ze dne 25.4.2021 mj.v souvislosti s akcemi
„Havarijní oprava silnice II/101 – opravy vozovky a zabezpečení“ a „Oprava Barradovského
mostu“,v rozsahu dle přiloženého projektu přechodné úpravy provozu (PROZNAK Praha s.r.o.<,>
04/2022),který tvoří nedílnou součást tohoto opatření <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce,nejdéle však do 24.7.2022 <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,které v předmětné vydal nebo bude vydávat Magistrát hl.m.Prahy a Městský
úřad Černošice <.>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
v souladu s ustanovením § 77 odst.4 zákona o silničním provozu bez projednání s Ministerstvem
vnitra.Zdejší úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby
k podávání připomín...

Načteno

edesky.cz/d/5396985

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz