« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 31.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 31.5.2022
P O Z V Á N K A
<br>
<br> na 23.zasedání Zastupitelstva obce
<br> Chvalkovice,které se koná dne 31.5.2022
<br> v 18:30 hod,na sále KD,Chvalkovice 60
<br> Program zasedání:
<br>
1) Technický bod
2) Rozpočtová opatření
3) Zpráva o inventarizaci
4) Závěrečný účet obce Chvalkovice za rok 2021
5) Účetní závěrka obce Chvalkovice za rok 2021
6) Žádost o příspěvek na Linku bezpečí
7) Stanovení počtu členů zastupitelů na další volební období a stanovení
<br> volebních obvodů
<br> 8) Smlouva č.PR-001030073181/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – výměna skříně - uzemnění na parc.č.1659/6
<br> 9) Žádost o povolení k vybudování dvou vjezdů k domu č.p.156 a jednoho
zpevněného vjezdu do zahrady
<br> 10) Žádost o příspěvek na provoz hasičské nádrže „koupaliště“ Nítkovice
11) Kupní smlouva na pozemky parc.č.2042/10,2042/12 a 2051/108
12) Kupní smlouva na pozemky parc.č.140/5 a části pozemků 140/1 a 140/4
13) Kupní smlouva na část pozemku parc.č.2118/1
14) Směnná smlouva a smlouva o zániku věcného břemene – část pozemku
<br> parc.č.1660/1 a část pozemků parc.č.st.64 a 90
<br> 15) Směnná,kupní a darovací smlouva na pozemek parc.č.2070/16 a 706 a
pozemků parc.č.2019/3,2019/5,2019/6,2019/9,2243/3,2243/5,2243/6 <,>
<br> 2243/9,2243/18,2054/5,2054/11,2055/5,2211/4,2211/5,2211/6 a
<br> 2211/8
<br> 16) Diskuze
17) Závěr
<br>
<br>
<br>
Zasedání zastupitelstva je veřejné <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce: 23.5.2022
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23.5.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky: 31.5.2022
<br> Sejmuto z elektronické úřední desky: 31.5.2022
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/5396433

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz