« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr pronajmout spol. Termonta Praha, a.s., mimo nabídkové řízení, části pozemků parc.č. 523/210 a 523/14, vše k.ú. Horní Měcholupy - využití pro realizaci akce "HVP a PS pro BD Milánská/Dýšinská, Praha 15" (uložení přípojky horkovodního veden

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout spol. Termonta Praha, a.s., mimo nabídkové řízení, části pozemků parc.č. 523/210 a 523/14, vše k.ú. Horní Měcholupy - využití pro realizaci akce "HVP a PS pro BD Milánská/Dýšinská, Praha 15" (uložení přípojky horkovodního veden
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! PRAHA 15
<br> Vyvěšena dna: Shrnuta dne:
<br> Pořadově čls $ Počet iistů
MČ Praha 15
<br> Boloňská 478/1,Praha 10
<br> oznamuje
ve smyslu § 36,odst.1,zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> pronajmout spol.Termonta Praha,a.s <.>,IČO: 47116234,se sídlem Třebohostická č.p.46/11 <,>
Praha 10,mimo nabídkové řízení,části pozemků parc.č.523/210 a 523/14,vše k.ú.Horní
Měcholupy ul.Milánská,Praha 10 - Horní Měcholupy,o výměře 180 m2,za účelem jejich
využití pro realizaci akce „HVP a PS pro BD Milánská / DýŠinská,Praha 1 5“ (uložení
přípojky horkovodního vedení),za cenu 5,- Kč/m2/den <.>
<br> Doba nájmu určitá od 25.7.2022.do 15.9.2022
<br> Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15,Boloňská č.p.478,Praha 10,6.patro <.>
<br> Poučení:
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a popř <.>
<br> předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15,nejpozději do
posledního dne zveřejnění <.>
<br> Milan W e n z 1,v.r <.>
starosta MČ Praha 15
<br> - otisk úředního razítka -
<br> V Praze,dne 20.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5395978


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz