« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení 52022
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
<br> TAJEMNÍK
<br> Palackého náměstí 78/11
<br> 621 00 Brno
<br> Statutární město Brno | městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora | Tajemník
<br> Palackého náměstí 78/11 | 621 00 Brno | www.reckovice.brno.cz
<br> 1
<br> Č.j.: MCBRMH/003410/22/2200/DOJA Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX
Sp.zn.: S-MCBRMH/XXXXXX/XX/XXXX/DOJA/X Tel./E-mail: 541 421 729 | docekal@reckovice.brno.cz
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka
<br> č.05/2022
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> vedoucí Odboru stavebního úřadu
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Charakteristika pozice:
Řídí Odbor stavebního úřadu a zodpovídá za výkon činností daných tomuto odboru Organizačním řádem.Vykonává státní
správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný stavební úřad podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a dále působnost speciálních stavebních úřadů (voda
a doprava) a vodoprávního úřadu a silničního správního úřadu v rozsahu stanoveném Statutem města Brna.Provádí
zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č.111/2009 Sb <.>,o základních registrech,ve znění
pozdějších předpisů.Vede evidenci chat a garáží.Připravuje podklady pro Český statistický úřad <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: lederova@reckovice.brno.cz
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru:
Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu:
Ihned po skončení výběrového řízení,případně ...

Načteno

edesky.cz/d/5394773

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz