« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení 12022
OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení č.1/2022
<br>
Tajemnice úřadu městské části Brno-Starý Lískovec vyhlašuje v souladu § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů výběrové řízení na místo úředník/úřednice na dobu neurčitou:
<br>
referent územního plánování a stavebního řádu (stavebního úřadu)
<br>
Pracovní poměr: na dobu neurčitou,plný pracovní úvazek <.>
<br> Místo výkonu práce: statutární město Brno,Úřad městské části města Brna,Brno-
<br> Starý Lískovec,Oderská 4,625 00 Brno <.>
<br> Charakteristika pozice: zajištění odborné agendy správních činností na úseku
<br> územního plánování a stavebního řádu – vedení řízení <,>
rozhodování a výkon pravomocí stavebního úřadu I.stupně na
území městské části,provádění kontrolních prohlídek <,>
nařizování příslušných opatření apod.Vyměřování správních
poplatků <.>
<br>
Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění
<br> pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,ve znění pozdějších předpisů.Platová třída 10,další
příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké
benefity <.>
<br>
Termín odevzdání přihlášky: 10.06.2022
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> ▪ vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo vyšší
odborné vzdělání v oboru stavebnictví,nebo střední vzdělání zakončené maturitní
zkouškou v oboru stavebnictví <,>
<br> ▪ znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se
předmětné oblasti a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ▪ zkouška zvláštní odborné způsobilosti „pro výkon čin...

Načteno

edesky.cz/d/5394772

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz