« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027"
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevenceMinisterstvo životního prostředí
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15Rozděl ovPraha dne 11.května 2022
Č.j.: MZP/2022/710/1813
Vyřizuje: Ing.Ondrová
Tel.: 267 122 486
E-mail: Barbora.Ondrova@nnzD.cz
<br> Sejmuto dno:Vyvěěsno dm*:
<br> Počst tó:Pořadové čta
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení
ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro
období 2021 - 2027"
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
zasíláme Informaci o oznámení koncepce „Integrovaná strategie oro ITI Pražské
metropolitní oblasti oro období 2021 - 2027" (dále jen „oznámení koncepce") zpracovaném
podle přílohy č.7 k zákonu.Předmětná koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst.1
písm.a) zákona,a proto bude podrobena procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
ve smyslu zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možné
do oznámení koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může
Ministerstvu životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence,zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje <.>
Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o zaslání vyrozumění
o dni vyvěšení Informace na úřední desce.Toto vyrozumění za...

Načteno

edesky.cz/d/5390574


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz