« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Informační leták Oblastní Charity Hodonín ohledně pomocí uprchlíkům z Ukrajiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informační leták Oblastní Charity Hodonín ohledně pomocí uprchlíkům z Ukrajiny
a '1,Oblastni charita
’4 8 Hodonin
<br> ‘ 1‘ ’ - KOHcyanaui'I' B c¢epi '7
<br> ' poradenstVI’: couiaanmx BunnaT,p060TM,LLIKOI'IIJI <.>
vyi‘l'zenl’ dévek,(tpyAOBi AOFOBOPVI,AOFOBopl/l OpeHAl/l
oblast préce,§ko|y,smlouvy )Kwrna i T-A-)
(pracovnl’,néjemnl’ aj.) - cynposip; ypnp" niKap,LUKona
- doprovody: LiFady,lékaF,§kola - 3a6e3neI-IeHHn LIJKiJ1le/IM npmnapAnM
- zaji§téni §koln|'ch pomficek - onnaTa LLIKianVIX 05iAiB 3a nepumu‘il
- hrazenl’ékolnl’ch obédfi prvnl' méSI’c MiCHle BiABiAyBaHHfl AVITV'HOK’
dochézky dl’téte do M5,Z§ a S§ AVITHHOFO caAquy,UJKOJ'W'
- nabl'dka Eeské simkarty pro rodinu ' ”P°"°3V"J.i’| OAHO'I' “erKo'l' CiM'KaPTV'
‘ Ann CIM'i'
<br> - HaanHn nepeKnaAaua
- OAHOpa3OBe 385e3nel-IEHHSI
npoAyKTaMM xapquaHHn
- FiriEHl/l Ta n0Tpe6aMI/I p.115!
<br> - zaji§ténitlumoénika
-jednorézové potravinové pomoc
- hygienické baII'Eky a détské
potFeby
- da|§l' pomoc dle individuélm’
situace
<br> AMTMHM
- noqanbma Aonomora BiAnOBiAH <.>
' ' Ho‘l‘ CMTyaui‘I'

Načteno

edesky.cz/d/5389260

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz