« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Návrh závěrečného účtu 2021 + zpráva o výsledku přezk. hospodaření obce Bublava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
Č.j.: KK/48/KN/22-2
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary -— Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospo obce Bublava
<br> IČO: 00259268
<br> | Došlo dnze
<br> —1 01.maz
<br> čj.a?"é/ZZ/ÚU-f/
<br> za rok 2021 |pcmatllstú „„
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne 01.03.2022 jako jednorázové přezkoumání na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 16.06.2021 V souladu s Q 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozděj ších předpisů (dále i „zákon č.128/2000 Sb.“),a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozděj ších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 30.06.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Bublava
<br> Bublava 389
<br> 357 22 Bublava Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného pod číslem 2021/146/P dne 07.07.2021 vydaného vedoucí finančního odboru,včetně dodatku č.1 ze dne
<br> 25.02.2022 vydaného vedoucí odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> Zástupci územního celku: - lng.XXXXXX XXXXXXXX - starostka obce
<br> — XXXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Jednorázové přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXX
<br> — kontrolor:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.: KK/XX/KN/XX-X
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření: Předmětem přezkoumání byly úd...
stáhnout soubor (.pdf)
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Bublava 5z00259268IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 12 119 500,06 0,00 12 119 500,06 10 513 897,72
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 131 600,64 0,00 131 600,64 53 575,00
<br> 7.029 152 035,37 97 233,37 54 802,00 56 842,00
<br> 6.028 1 583 439,31 1 583 439,31 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 2 286 095,50 2 115 346,50 170 749,00 226 009,00
<br> 3.021 25 629 084,48 7 747 287,70 17 881 796,78 18 810 822,30
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 16 210 224,70 0,00 16 210 224,70 16 146 221,20
<br> II.45 992 480,00 11 543 306,88 34 449 173,12 35 293 469,50
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 571 844,00 517 947,00 53 897,00 94 299,00
<br> 5.018 287 139,38 287 139,38 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.858 983,38 805 086,38 53 897,00 94 299,00
<br> 46 857 463,38 12 348 393,26 34 509 070,12 35 393 768,50
<br> 58 976 963,44 12 348 393,26 46 628 570,18 45 907 666,22
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Bublava
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Bublava 389,35801 pošta Kraslice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Orgán veřejné moci
<br> veř...
stáhnout soubor (.pdf)
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> 4
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2021 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> lČO:
<br> 2021
<br> 12
<br> 00259268
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Bublava,Bublava 389,35801 pošta Kraslice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf po|ožka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Daň Z příjmů fyZ- osob placena plátol 1 100 000,00 898 268,56 898 520,55 0000 1112 Daň Z příjmu fyZ- osop Placená Poplatník 12 000,00 40 314,96 58 766,01 0000 1113 Daň Z Přllmu fyz.050b vybíraná srážkou 100 000,00 139 396,83 152 428,03 0000 1121 Daň Z příjmů práv.osob 800 000,00 1 065 751,48 1 285 933,14 0000 1122 XXX Z příjmů práV- osel) za obce X,XX XXX 840,00 139 840,00 0000 1211 XXX Z Přidané hodnoty X XXX XXX,XX X XXX 401,98 2 877 184,47 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00 104110 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fleea 13 006,60 13 006,60 13 006,60 0000 1339 Ostatní Poplatky & ot'lVOdy V oblasti ŽP 15 000,00 24 878,60 24 878,60 0000 1341 Poplatek ze psů 18 000,00 19 575,00 19 575,00 0000 1342 Poplatek Z pObth 120 000,00 103 163,38 79 440,00 0000 1361 Správní poplatky 12 000,00 12 000,00 8 100,00 0000 1381 Den 2 hazardníon net 25 000,00 42 324,95 42 440,23 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 0100 2,26 0000 1511 Daň Z nemovltýon Veoí 652 790,40 652 790,40 641 889,34 0000 4111 Nl př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 101 092,70 101 09270 0000 4112 Nl př.transf.ze str.v rám.souh.dotv 94 800,00 94 800,00 94 800,00 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 0,00 31 03500 0000 4122 Nl- př- tranSf- od krajů 0,00 263 529,00 263 529,00 0000 **** 5 262 597,00 6 399 134,44 6 732 565,03 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
<br> 1039 211 1 Příjmy Z poekytovaní Služeb a V...
stáhnout soubor (.pdf)
1/9
<br> OBEC BUBLAVA
<br> Závěrečný účet za rok 2021
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00259268
Název Obec Bublava
Ulice Bublava 389
Obec Kraslice
Pošta 358 01
<br> Kontaktní údaje
Telefon 352 686 221
Fax [FAX]
E-mail ucetni@obecbublava.cz
Web www.obecbublava.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
<br>
<br> Závěrečný účet Obec Bublava za rok 2021
<br>
2/9
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 100 000,00 898 268,56 898 520,55 81,68 100,03
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 12 000,00 40 314,96 58 766,01 489,72 145,77
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 100 000,00 139 396,83 152 428,03 152,43 109,35
0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 800 000,00 1 065 751,48 1 285 933,14 160,74 120,66
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 139 840,00 139 840,00 0,00 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 788 401,98 2 877 184,47 125,09 103,18
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00 104,10 0,00 0,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 13 006,60 13 006,60 13 006,60 100,00 100,00
0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 15 000,00 24 878,60 24 878,60 165,86 100,00
0000 1341 Poplatek ze psů 18 000,00 19 575,00 19 575,00 108,75 100,00
0000 1342 Poplatek z pobytu 120 000,00 103 163,38 79 440,00 66,20 77,00
0000 1361 Správní poplatky 12 000,00 12 000,00 8 100,00 67,50 67,50
0000 1381 Daň z hazardních her 25 000,00 42 324,95 42 440,23 169,76 100,27
0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 652 790,40 652 790,40 641 889,34 98,33 98,33
0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 101 092,70 101 092,70 0,00 100,00
0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 94 800,00 94 800,00 94 800,00 100,00 100,00
0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 0,00 31 0...

Načteno

edesky.cz/d/5389250

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz