« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Zahájení ZŘ záměru "Prodejna pro dům a zahradu, Cheb, ul. Ke Hřbitovu", KK/2885/ZZ/22-2, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 51012/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení ZŘ záměru "Prodejna pro dům a zahradu, Cheb, ul. Ke Hřbitovu", KK/2885/ZZ/22-2, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 51012/2022
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br> Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary
KK/2885/ZZ/22-2 Mgr.Benešová / 571 18.5.2022
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.– zahájení
zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 6 odst.7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme informaci
o oznámení podle přílohy č.3 zákona k záměru „Prodejna pro dům a zahradu,Cheb,ul <.>
Ke Hřbitovu“ a sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona <.>
Město Cheb,jako dotčený územní samosprávný celek,žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona
o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet <,>
na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme o neprodlené
zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.Toto
vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: gabriela.benesova@kr-
karlovarsky.cz <.>
Dále žádáme veřejnost,dotčenou veřejnost,dotčené orgány a dotčené územní samosprávné
celky ve smyslu § 6 odst.8 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje
(tj.do 18.6.2022).Ve vyjádření uvítáme Váš názor,zda je nutné záměr posoudit dle zákona <.>
V případě nutnosti posouzení záměru žádáme,aby vyjádření obsahovalo i doporučení,na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz.Dále žádám...

Načteno

edesky.cz/d/5388746


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz