« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - 5. Zápis ze zasedání OZ dne 18.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. Zápis ze zasedání OZ dne 18.5.2022
OBEC ŽUPANOVICE
<br> Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva obce Županovice konaného dne 18.5.2022 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Županovice
Přítomni : Starosta XXX XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX XXXXXX,paní XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXX
Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje následující program:
Program:
1.Žádost o koupi pozemku par.č.670/2 v k.ú.Županovice
2.Žádost o pronájem části pozemku par.č.946 v k.ú.Županovice
3.Žádost o příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod pro rod.dům č.p.31
<br> 1.Zahájení zasedání
Starosta obce zahájil zasedání a přivítal přítomné
2.Schválení programu – Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program tak,jak byl navržen
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.1/5/2022 bylo schváleno
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje jako zapisovatele p.Buriana a jako ověřovatele p.Velebila a p.Skalického
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.2/5/2022 bylo schváleno
4.Žádost o koupi pozemku par.č.670/2 v k.ú.Županovice <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku par.č.670/2 v k.ú.Županovice
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.3/5/2022 bylo schváleno
5.Žádost o pronájem části pozemku par.č.946 v k.ú.Županovice
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku par.č.946 v k.ů.Županovice o výměře 15m2.Podmínky pronájmu budou stanoveny smlouvou <.>
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.4/5/2022 bylo schváleno
6.Žádost o příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod pro rod.dům č.p.31
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem ve výši 10.000,-Kč pro majitele domu č.p.31 v obci Županovice <.>
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.5/5/2022 bylo schváleno
<br>
<br> Zapsal: XXXXX XXXXXX Ověřili: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5388708

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz