« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Návrh závěrečného účtu Obce Březejc za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Obce Březejc za rok 2021
Návrh závěrečného účtu Obce Březejc za rok 2021
<br> (© 17 zákona č.25 0/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příimů a výdajů za rok 2021
<br> Plnění k 31.12.2021 % RpZ Třída 1 — daňové příjmy 2.556.517,94 Kč 139,6 % Třída 2 — Nedaňové příjmy 123.997,01 Kč 102,2 % Třída 3 — kapitálové příjmy 179.900,00 Kč 100,0 % Třída 4 - přijaté transfery 1.184.021,0l Kč 100,0 % Příjmy celkem: 4.044.435,96 Kč 122,0 % Třída 5 — běžné výdaje 1.056.480,91 Kč 86,0 % Třída 6 — kapitálové výdaje 2.053.636,20 Kč 99,6 % Výdaje celkem: 3.110.117,11 Kč 94,5 % Třída 8 — financování - 934.318,85 Kč Dotace: 4111 - neinvpřijaté transiz VPS SR — kom.bonus 32.539,01 Kč 4111 — neinv.přijaté transf.— volby 17.039,00 Kč 4112 — neinv.Přij.tran.ze SR 70.800,00 Kč 4122 — neinv.přijaté transf.od krajů - COOP 21.000,00 Kč 4216 — ostatní invest.přij.trans.ze SR 942.643,00 Kč 4222 - in.přijaté transf.od krajů — POV 100.000,00 Kč Úvěry:
<br> Úvěr u ČS a.s.Žďár nad Sázavou č.ú.0438130459 /0800 na akci oprava silnic,výstavba plynovodu a refinancování úvěru - 188.186,83 Kč
<br> !
<br> Udaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2021
<br> k 31.12.2020 k 31.12.2021 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6.957,50 Kč 6.957,50 Kč 019 ostatní drobný dlouh.nehm.majetek 155.000,00 Kč 155.000,00 Kč 021 stavby 11.672.794,25 Kč 13.038.792,45 Kč 022 sam.mov.věci.178.454,79,00 Kč.178.454,79 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek.981.297,94 Kč 918.816,03 Kč 031 pozemky 1.437.807,94 Kč 1.435.751,94 Kč 041 nedokončený dl.nehmotný majetek 121.000,00 Kč 123.420,00 Kč 042 nedokončený dl.hmotný majetek 226.255,04 Kč 911.473,04 Kč 069 ostatní dlouhodobý fmmajetek 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 19.5.2022,v závěru zprávy bylo konstatováno,že nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Sestavil/azRosová Eva
<br> V Březejci dne: 20.5.2022
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: 20....

Načteno

edesky.cz/d/5388689

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz