« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k 31.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k 31.12.2021
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
008424352021 13
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Březejc
Březejc 6
594 01 Velké Meziříčí
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 400 000,00 400 000,00 405 692,91 101,4 101,40000 1111
Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.X XXX,XX XX 000,00 24 637,85 615,9 102,70000 1112
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.40 000,00 40 000,00 63 867,08 159,7 159,70000 1113
Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 330 005,00 539 002,02 179,7 163,30000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 22 000,00 22 000,00 21 850,00 99,3 99,30000 1122
Daň z přidané hodnoty 750 000,00 750 000,00 1 204 231,65 160,6 160,60000 1211
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 73,600000 1335
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.100 000,00 100 000,00 97 900,00 97,9 97,90000 1340
Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 700,00 85,0 85,00000 1341
Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 970,00 97,0 97,00000 1361
Daň z hazardních her 12 000,00 12 000,00 17 772,05 148,1 148,10000 1381
Odvod z loterií 0,790000 1382
Daň z nemovitých věcí 150 000,00 150 000,00 178 819,99 119,2 119,20000 1511
Neinv.přijaté transf.z VPS SR 49 578,00 49 578,01 100,00000 4111
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.70 800,00 70 800,00 70 800,00 100,0 100,00000 4112
Neinv.přijaté transf.od krajů 21 000,00 21 000,00 100,00000 4122
Ost.invest.přij.transf.ze SR 942 643,00 942 643,00 942 643,00 100,0 100,00000 4216
Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,00000 4222
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 68 000,00 68 000,00 65 033,00 95,6 95,62321 2111
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 68 000,00 68 000,00 65 033,00 95,6 95,62321
Příj.z prodeje zboží 998,003319 2112
Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 4 000,00 100,03319 2321
Ost.záležitosti...

Načteno

edesky.cz/d/5388687

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz